Správa
VR

Aká je maximálna kapacita vstrekovacieho lisu?

marca 01, 2024

Hommar Industry Co., Ltd, je popredný výrobca a dodávateľ vstrekovacích lisov, vybudovali sme si silnú povesť vysokokvalitných strojov, spoľahlivých služieb a konkurencieschopných cien. Chápeme rôznorodé potreby našich zákazníkov a ponúkame široký sortiment strojov na splnenie rôznych výrobných požiadaviek. Naše stroje majú rozsah upínacej sily 50 až 2000 ton a dokážu vyrábať rôzne plastové výrobky vrátane domácich potrieb, automobilových dielov, elektronických súčiastok a ďalších.

Naše vstrekovacie stroje sú navrhnuté tak, aby poskytovali rýchlu, presnú a energeticky efektívnu výrobu. Sú vybavené pokročilou technológiou servomotorov, ktorá umožňuje vysokorýchlostné a presné polohovanie formy. Výsledkom sú kratšie časy cyklov a zvýšená produktivita. Používame vysokokvalitné komponenty od renomovaných značiek ako Siemens, Schneider, Yuken, aby sme zaistili spoľahlivosť a dlhú životnosť našich strojov. Naše stroje sú tiež vybavené užívateľsky prívetivým rozhraním a pokročilými riadiacimi systémami pre jednoduchú obsluhu a efektívne monitorovanie výrobného procesu.

Okrem našich štandardných strojov ponúkame aj riešenia na mieru podľa špecifických požiadaviek zákazníkov. Náš tím odborníkov úzko spolupracuje s klientmi, aby pochopili ich potreby a poskytli riešenia na mieru, ktoré spĺňajú ich výrobné ciele. Zaviazali sme sa poskytovať našim zákazníkom vynikajúce popredajné služby vrátane inštalácie, školenia a technickej podpory. Naše stroje sa dodávajú aj s jednoročnou zárukou a doživotnou údržbou.

V Hommar Industry Co., Ltd je naším cieľom poskytovať našim zákazníkom najlepšie stroje a služby vo svojej triede, ktoré presahujú ich očakávania. Snažíme sa budovať dlhodobé partnerstvá s našimi klientmi a naďalej byť dôveryhodným a spoľahlivým dodávateľom vstrekovacích lisov v tomto odvetví.

Injection Molding Machine

Vstrekovací lis je revolučné zariadenie, ktoré spôsobilo revolúciu v spôsobe výroby plastových výrobkov. Pomocou pokročilej technológie tento stroj umožňuje výrobu vysokokvalitných, presných plastových komponentov s rýchlejším cyklom a nižšími nákladmi. Proces zahŕňa vstrekovanie roztaveného plastu do formy, ktorá sa potom ochladí a stuhne do požadovaného tvaru. Vďaka širokej škále prispôsobiteľných funkcií dokáže tento stroj spracovať rôzne plastové materiály vrátane termoplastov a termosetových polymérov. Je široko používaný v odvetviach, ako je automobilový priemysel, zdravotníctvo a spotrebný tovar, na výrobu rôznorodého sortimentu produktov, od malých zložitých dielov až po veľké a zložité komponenty. Vstrekovací lis ponúka vynikajúcu účinnosť, presnosť a konzistenciu, vďaka čomu je základným nástrojom pre podniky, ktoré chcú splniť požiadavky neustále sa vyvíjajúceho trhu. Jeho flexibilita a všestrannosť z neho robí cenný prínos pre akúkoľvek výrobnú linku, pričom poskytuje trvalo vysokokvalitné výsledky. Vďaka svojej špičkovej technológii a spoľahlivému výkonu je vstrekovací stroj prevratným krokom vo svete výroby plastov.

Vstrekovací lis je výrobné zariadenie používané na výrobu veľkého množstva identických plastových dielov. Je to vysoko všestranný stroj, ktorý dokáže pracovať so širokou škálou materiálov, ako sú termoplasty, termosety a elastoméry. Proces začína tavením plastových peliet alebo granúl vo vyhrievanom sude, ktorý sa potom vstrekuje do dutiny formy pod vysokým tlakom. Keď sa plast ochladzuje a tuhne, nadobúda tvar formy a je vyhodený ako hotový výrobok. Vstrekovanie je nákladovo efektívna a efektívna metóda na výrobu zložitých a zložitých dielov s vysokou presnosťou a konzistenciou. Tieto stroje sú široko používané v priemysle, ako je automobilový priemysel, zdravotníctvo, elektronika a obaly na výrobu rôznych komponentov a produktov. S pokrokom v technológii a dizajne sú vstrekovacie stroje efektívnejšie, rýchlejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Stal sa teda nevyhnutným nástrojom pre hromadnú výrobu v moderných výrobných procesoch.Vitajte v našom predstavení vstrekovacích lisov. Ako kľúčový hráč vo výrobnom priemysle spôsobili vstrekovacie stroje revolúciu vo výrobnom procese rôznych produktov. Vďaka svojej presnej a efektívnej metóde lisovania tieto stroje výrazne zvýšili rýchlosť výroby a zlepšili kvalitu výrobkov. V tomto úvode preskúmame funkcie a výhody vstrekovacích lisov, ako aj ich vplyv na rôzne priemyselné odvetvia. Poďme sa teda ponoriť a spoločne objavovať svet vstrekovacích lisov.

1. Aký je rozsah veľkostí a tvarov, ktoré môže vstrekovací stroj vyrobiť?
2. Dokáže vstrekovací stroj zvládnuť viacdutinové formy?
3. Aké sú bežné techniky odstraňovania problémov so vstrekovacím lisom?
4.Ako funguje systém regulácie teploty vo vstrekovacom lise?
5.Ako sa riadi rýchlosť vstrekovania vo vstrekovacom lise?
6. Aké sú rôzne typy brán používaných vo vstrekovacích formách?

1. Aký je rozsah veľkostí a tvarov, ktoré môže vstrekovací stroj vyrobiť?

Rozsah veľkostí a tvarov, ktoré môže vstrekovací lis vyrobiť, sa líši v závislosti od konkrétneho stroja a jeho možností. Vo všeobecnosti môžu vstrekovacie stroje vyrábať diely od malých, zložitých komponentov až po veľké, zložité štruktúry. Veľkosť a tvar dielu sú určené veľkosťou a tvarom formy použitej v stroji. Niektoré bežné veľkosti a tvary, ktoré je možné vyrábať vstrekovacími lismi, zahŕňajú: 1. Malé, zložité časti, ako sú ozubené kolesá, konektory a elektronické komponenty 2. Stredne veľké diely, ako sú kryty, kryty a konzoly 3. Veľké diely, ako sú automobilové komponenty, diely spotrebičov a kusy nábytku 4. Tenkostenné časti, ako sú nádoby, fľaše a obaly 5. Komplexné tvary s podrezaním, závitmi a inými vlastnosťami 6. Viaczložkové diely s rôznymi materiálmi a farbami 7. Prelisované časti s vložkami alebo zapuzdrenými komponentmi. Rozsah veľkostí a tvarov, ktoré je možné vyrobiť, závisí aj od upínacej sily stroja, ktorá určuje maximálnu veľkosť formy, ktorú je možné použiť. Vstrekovacie stroje môžu mať upínacie sily v rozsahu od niekoľkých ton do niekoľkých stoviek ton, čo umožňuje vyrábať širokú škálu veľkostí a tvarov dielov. Niektoré stroje majú navyše špeciálne funkcie, ako sú viacdutinové formy, systémy horúcich vtokov a pokročilé riadiace systémy, ktoré môžu ďalej rozširovať rozsah veľkostí a tvarov, ktoré je možné vyrábať.

2. Dokáže vstrekovací stroj zvládnuť viacdutinové formy?

Áno, vstrekovací stroj zvládne viacdutinové formy. V skutočnosti je mnoho moderných vstrekovacích lisov navrhnutých tak, aby zvládali viacero dutín súčasne, čo umožňuje vyššiu efektivitu výroby a výkon. Počet dutín, ktoré môže stroj spracovať, závisí od jeho veľkosti a možností, ale nie je nezvyčajné, aby stroje zvládli 2 až 96 alebo viac dutín. Schopnosť manipulovať s viacdutinovými formami je dôležitou vlastnosťou vstrekovacích lisov, pretože umožňuje výrobu viacerých identických dielov v jednom cykle, čím sa znižuje výrobný čas a náklady.

3. Aké sú bežné techniky odstraňovania problémov so vstrekovacím lisom?

1. Skontrolujte zdroj napájania: Uistite sa, že je stroj správne pripojený k zdroju napájania a že je zdroj napájania stabilný. 2. Skontrolujte hydraulický systém: Skontrolujte prípadné netesnosti, poškodené hadice alebo nízku hladinu kvapaliny v hydraulickom systéme. To môže spôsobiť problémy s výkonom stroja. 3. Skontrolujte nastavenia teploty: Nesprávne nastavenie teploty môže spôsobiť problémy s tavením a formovaním plastového materiálu. Uistite sa, že nastavenie teploty je vhodné pre typ použitého materiálu. 4. Vyčistite a namažte stroj: Pravidelné čistenie a mazanie stroja môže zabrániť problémom, ako je prilepenie alebo zaseknutie pohyblivých častí. 5. Skontrolujte trysku a skrutku: Tryska a skrutka sú kritickými komponentmi procesu vstrekovania. Uistite sa, že sú čisté a bez akýchkoľvek nečistôt alebo poškodenia. 6. Skontrolujte formu: Skontrolujte formu, či nie je poškodená alebo opotrebovaná. Poškodená forma môže viesť k chybným výrobkom. 7. Monitorujte vstrekovací tlak: Ak je vstrekovací tlak príliš vysoký alebo príliš nízky, môže to ovplyvniť kvalitu lisovaného produktu. Uistite sa, že tlak je v odporúčanom rozsahu. 8. Skontrolujte chladiaci systém: Chladiaci systém je nevyhnutný na stuhnutie plastového materiálu. Uistite sa, že funguje správne a že čas chladenia je dostatočný. 9. Riešenie problémov s riadiacim systémom: Ak je stroj vybavený riadiacim systémom, skontrolujte prípadné chybové kódy alebo poruchy. Postup riešenia problémov nájdete v príručke k stroju. 10. Poraďte sa s výrobcom: Ak problém pretrváva, je najlepšie poradiť sa s výrobcom o ďalšej pomoci. Môžu poskytnúť konkrétne kroky na riešenie problémov pre váš konkrétny model počítača.

4.Ako funguje systém regulácie teploty vo vstrekovacom lise?

Systém riadenia teploty vo vstrekovacom stroji je zodpovedný za udržiavanie požadovanej teploty roztaveného plastového materiálu počas procesu vstrekovania. To je rozhodujúce pre výrobu vysokokvalitných a konzistentných plastových dielov. Systém regulácie teploty zvyčajne pozostáva z troch hlavných komponentov: ohrievača, termočlánku a regulátora. 1. Ohrievač: Ohrievač je zodpovedný za ohrev plastového materiálu na jeho teplotu topenia. Zvyčajne ide o elektrický ohrievač, ktorý je umiestnený vo valci vstrekovacieho stroja. Ohrievač je ovládaný regulátorom teploty a možno ho nastaviť tak, aby dosiahol požadovanú teplotu. 2. Termočlánok: Termočlánok je snímač teploty, ktorý je umiestnený vo valci vstrekovacieho stroja. Meria teplotu roztaveného plastového materiálu a odosiela informácie do regulátora teploty. 3. Regulátor: Regulátor je mozgom systému regulácie teploty. Prijíma informácie o teplote z termočlánku a porovnáva ich s požadovanou teplotou nastavenou operátorom. Ak je medzi nimi rozdiel, regulátor vyšle signál do ohrievača, aby podľa toho upravil teplotu. Systém regulácie teploty pracuje v uzavretom systéme, čo znamená, že neustále monitoruje a upravuje teplotu, aby sa udržala požadovaná úroveň. To zaisťuje, že roztavený plastový materiál zostane pri správnej teplote počas procesu vstrekovania. Systém regulácie teploty má tiež bezpečnostné prvky, ktoré zabraňujú prehriatiu alebo podhriatiu plastového materiálu. Ak sa teplota dostane nad alebo pod nastavený rozsah, regulátor vypne ohrievač, aby sa zabránilo poškodeniu stroja alebo plastového materiálu. V niektorých moderných vstrekovacích lisoch môže mať systém regulácie teploty aj viacero zón, z ktorých každá má svoj vlastný ohrievač a termočlánok. To umožňuje presnejšiu kontrolu teploty v rôznych oblastiach hlavne, čím sa zabezpečí rovnomerné zahrievanie plastového materiálu. Celkovo hrá systém regulácie teploty kľúčovú úlohu v procese vstrekovania a zabezpečuje, že plastový materiál sa zahreje na správnu teplotu na výrobu vysokokvalitných a konzistentných plastových dielov.

How does the temperature control system in an Injection Molding Machine work?

5.Ako sa riadi rýchlosť vstrekovania vo vstrekovacom lise?

Rýchlosť vstrekovania vo vstrekovacom lise je riadená nasledujúcimi faktormi: 1. Hydraulický tlak: Rýchlosť vstrekovania sa riadi nastavením hydraulického tlaku v stroji. Vyšší tlak vedie k vyššej rýchlosti vstrekovania, zatiaľ čo nižší tlak vedie k nižšej rýchlosti vstrekovania. 2. Rýchlosť otáčania skrutky: Rýchlosť, ktorou sa skrutka otáča, tiež ovplyvňuje rýchlosť vstrekovania. Čím rýchlejšie sa skrutka otáča, tým rýchlejšie sa materiál vstrekuje do formy. 3. Spätný tlak skrutky: Protitlak aplikovaný na skrutku tiež ovplyvňuje rýchlosť vstrekovania. Vyšší protitlak vedie k nižšej rýchlosti vstrekovania, zatiaľ čo nižší protitlak vedie k vyššej rýchlosti vstrekovania. 4. Doba vstrekovania: Doba, počas ktorej sa materiál vstrekuje do formy, ovplyvňuje aj rýchlosť vstrekovania. Dlhší čas vstrekovania vedie k nižšej rýchlosti vstrekovania, zatiaľ čo kratší čas vstrekovania vedie k vyššej rýchlosti vstrekovania. 5. Profil vstrekovania: Profil vstrekovania, čo je rýchlosť, ktorou sa materiál vstrekuje do formy, môže byť tiež nastavený na ovládanie rýchlosti vstrekovania. Strmší profil vstrekovania vedie k vyššej rýchlosti vstrekovania, zatiaľ čo plochejší profil vstrekovania vedie k nižšej rýchlosti vstrekovania. 6. Nastavenia stroja: Rýchlosť vstrekovania je možné ovládať aj úpravou rôznych nastavení stroja, ako je teplota, tlak a rýchlosť skrutky. 7. Riadiaci systém: Väčšina moderných vstrekovacích lisov má pokročilé riadiace systémy, ktoré umožňujú presné riadenie rýchlosti vstrekovania. Tieto systémy využívajú senzory a mechanizmy spätnej väzby na monitorovanie a úpravu rýchlosti vstrekovania v reálnom čase. Celkovo je rýchlosť vstrekovania riadená kombináciou týchto faktorov, aby sa dosiahla požadovaná rýchlosť a kvalita konečného produktu.

6. Aké sú rôzne typy brán používaných vo vstrekovacích formách?

1. Vtokový vtok: Toto je najbežnejší typ vtoku používaný vo vstrekovacích formách. Je to jednoduchá jednobodová brána, ktorá je umiestnená na konci bežca a privádza roztavený plast do dutiny formy. 2. Brána ponorky: Tento typ brány je podobný vtokovej bráne, ale nachádza sa pod deliacou čiarou formy. Často sa používa pre veľké alebo zložité diely, ktoré vyžadujú dlhšiu dráhu toku. 3. Hranová brána: Táto brána sa nachádza na okraji dielca a používa sa pre tenkostenné diely alebo diely s veľkým povrchom. Umožňuje rovnomernejšie rozloženie roztaveného plastu. 4. Brána na jazýčky: Ide o malú, obdĺžnikovú bránu, ktorá sa používa na malé časti alebo časti s tenkými stenami. Často sa používa vo viacdutinových formách, aby sa zmenšila veľkosť brány a minimalizoval sa vplyv na diel. 5. Brána horúceho vtoku: Tento typ brány používa vyhrievané potrubie na udržanie plastu v roztavenom stave, keď preteká formou. Bežne sa používa na veľkoobjemovú výrobu a môže skrátiť časy cyklov a plytvanie materiálom. 6. Membránová brána: Táto brána je navrhnutá tak, aby vytvorila tenkú, plochú bránu, ktorá minimalizuje dopad na diel. Často sa používa na kozmetické diely alebo diely, ktoré vyžadujú vysokú úroveň presnosti. 7. Brána ventilátora: Táto brána má tvar ventilátora a používa sa pre diely s veľkou plochou. Umožňuje rovnomernejšie rozloženie roztaveného plastu a znižuje riziko deformácie. 8. Kolíková brána: Tento typ brány používa kolík na ovládanie toku plastu do dutiny formy. Často sa používa pre diely so zložitou geometriou alebo úzkymi toleranciami. 9. Filmová brána: Táto brána je navrhnutá tak, aby vytvorila tenkú, filmovú bránu, ktorá minimalizuje dopad na diel. Bežne sa používa pre tenkostenné diely alebo diely s veľkým povrchom. 10. Ventilový uzáver: Tento typ uzáveru používa ventil na riadenie toku plastu do dutiny formy. Často sa používa pre vysoko presné diely alebo diely, ktoré vyžadujú špecifickú postupnosť plnenia.


Základné informácie
 • rok založenia
  --
 • Obchodný typ
  --
 • Krajina / región
  --
 • Hlavný priemysel
  --
 • hlavné produkty
  --
 • Podnik Právna osoba
  --
 • Celkom zamestnancov
  --
 • Ročná výstupná hodnota
  --
 • Vývozný trh
  --
 • Spolupracovali
  --

Pošlite svoj dotaz

Zvoľte iný jazyk
English
Slovenčina
Pilipino
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
বাংলা
हिन्दी
Bahasa Melayu
Aktuálny jazyk:Slovenčina